Opregte Sneeker kopBespiegelingen (en andere oprispingen)

Henk Doevendans

Snits/Sneek


Der op ut

deroputKlik hier...

Agenda

Klik hier...

Exposities

bax Klik hier...

Het Weer van...

Dirk van der Meer

Eerdere blogs...

Archief

simon
boer_uitvaart
westers

En de nije is... Jannewietske de Vries

Sneek, 17 juli 2018 – Nou mensen, ut is bekend: Jannewietske de Vries is foardroegen as nije burgemeester fan Súdwest-Fryslân. It wie nyt un groate ferrassing want hur naam wurdfr geregeld noemd. Ein september wurdt se installeard.

nieuwe burgemeester swf Ut is de zevende burgemeester dy ik met maak: Rasterhoff, Buma, Hartkamp, Brok en Apotheker en fansels nou waarnimster Berndsen. En de earste froulike, as ik de waarnimster even nyt met tel.

Ik denk dat we nyt ontefreden hoeve te wezen met har foardracht en benoeming. As gedeputeerde fan onder andere kultuur fan Fryslân het se har paadsje aardich skoan houwen. Se het Leeuwarden Kulturele Hoofdstad foar Fryslân binnenhaald. (Foto gemeente SWF)

Folgens ut persbericht fan de gemeente, ferstuurd daliks nadat de foardracht bekend wurden was, is se ok foarsitter fan de Stichting Sence of Place (dy foar de oud-Bolserter Joop "Oerol" Mulder in 't spier is), foarsitter fan de Stichting Erfskip (foar social design in Friesland), foarsitter van 11Fountains (fan dy fonteinen) en lid van de Adviescommissie cultuur van het Noordelijk Cultuur Fonds.

Jannewytske is de dochter fan Bareld de Vries, wer ik noch met in provinsjale staten sitten hew. Se komt dus út un echt Partij van de Arbeid nest en dat kon SWF ok wel us brúke na twa CDA'ers, in VVD'er en twee D66'ers. Se is om de 57 heen en kan dus noch wel un paar termijnen met.

En se woant samen de Luwwarder wethouder Deinum in Raerd, dus se hoeft nyt te ferhuzen en dat skeelt weer in de kosten.

De bekendmaking kwam nadat de raad fan SWF in besloaten fergadering over de foardracht praten het. Derby was ok ex-CDA-raadslid Rinske Poiesz, dy fan 'e week út de fraksie stapt is omdat har kollega's geen fertrouwen mear hadden in hur.

Sy is twee keer met foarkeurstemmen koazen. Ut CDA het hur dus twee keer geen fertrouwen yn hur hat en dus nyt as ferkiesber op de lijst setten. Binnen dy klup is su'n opstappen un heel bisonder feit.

Sy sal har setel nyt beskikber stelle, het se wete laten. Sy gaat as een-frous-fraksie ferder. Dat wurdt in drege put, want se mut dan ok fertegenwoordigers foar de kommissies hewwe.

Dat sy de setel nyt beskikber stellen het, is har goed recht, de wet ferbiedt dat nyt. Mar of ut ferstannich is om su deur te gaan...


Puffe..., puffe..., puffe...

3 juli 2018 – Het wordt er steeds meer één van extremen, dat zeeklimaat van ons. De vorige maand kende weer een droogterecord en voor deze weken wordt ook langdurige droogte voorspeld.

De over ons gestelden hebben de eerste waarschuwingssignalen alweer afgegeven. Wetterskip Fryslân gaat vanaf volgende week (of misschien al komende vrijdag) de dijken op naden, breuken en dergelijke controleren. Uitdroging kan immers doorbraak betekenen en dus overstroming.

Het aantal schuttingen van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen wordt, wat de pleziervaart betreft, met ingang van heden beperkt. Er mag niet te veel water vanuit Friesland de Waddenzee opstromen.

zwemmen Ook wij, simpele binnenlandbewoners van deze schone provincie krijgen via de social media en e-mail al de nodige adviezen binnen. Kort douchen, de kleding- en vaatwassers niet tijdens de spitsuren laten draaien en de tuin besproeien als het donker is.

Gelukkig mag er nog wel gezwommen worden. En dan blijkt weer dat de mensen achter de Elfstedenschaatstocht een vooruitziende blik hebben gehad. Ze hebben her en der op de route voorzieningen laten aanleggen opdat de schaatsers gemakkelijk van en op het ijs kunnen komen. Bevordert de doorstroming nietwaar.

Die schaatstochten kunnen we voorlopig wel vergeten, maar de zwemmers hebben er baat bij (foto Frou D.). Al zal Maarten van der Weijden er straks tijdens zijn monstertocht niet veel aan hebben, hij moet maar onder de bruggen door crawlen.

strand Tja, op de eilanden kennen ze genoeg water. Toen Frou D. en uw opregte dienaar op Terschelling waren vanwege het Oerol, hebben we dat weer eens geconstateerd. Dankzij de noordenwind leken de stranden wel één groot sponsorevenement van een bepaalde bierbrouwer.

De zee trekt ook altijd weer kunstenaars die op zo'n brede zandvlakte graag een project neerzetten. Maar eerlijk gezegd had de Opregte Sneeker daar de laatste zondag van het Terschellinger theaterfestijn weinig aandacht voor.

Terwijl Frou D, het hoofd verborgen in een plastic schelp, luisterde naar esoterische geluiden vermengd met krijsende zeemeeuwen, gingen zijn gedachten terug naar al die Whitbread Round The World Races, die hij ooit mocht verslaan voor de omrop en andere media.

volvo In de verte zag hij grote zeilen, onmiskenbaar afkomstig van deelnemers aan wat de zwaarste zeiltocht ter wereld wordt genoemd, van de Turn Tide On Plastic en de Sung Hung Kai (foto). Onderweg naar Scheveningen, naar de eindstreep.

Even waande hij zich weer op de rede van Southampton, waar hij voor het eerst de Philips Innovator met Dirk Nauta uit Top en Twel aan het roer, met de grote spinnaker op, zag arriveren.

Dat waren nog eens tijden.


Taal is communicatie is Oerol

Oerol, 18 juni 2018 – In Sneek krijgen we op een hopelijk zonnige zondag in september een festival in de grote kuil van het Rasterhoffpark. Ik moest daaraan denken toen ik die prachtige avond/nachtvoorstelling in de duinpan achter Hoorn op Terschelling van vorig jaar in mijn herinnering voorbij zag komen. Het ging over hoe de taal uit klanken voort was gekomen.

Inderdaad vrienden, Oerol beheerst weer ons Waddeneiland. Frou D en ondergetekende hebben alweer het nodige gezien. En vele oprechte Snekers mogen begroeten. Onderweg op de fiets, maar vooral bij de jachthaven.

getijwijzer Daar heeft kunstenaar Marc van Vliet een “getijdenwijzer” gemaakt. Een soort van sleef (=opscheplepel) waarvan het uiteinde in het water ligt en die op en neer gaat met eb en vloed. Daarbij wijst de punt aan hoe de waterstand ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil afwijkt.

Het is een artistieke visualisering van wat de getallen in de getijdenapp op de smartphone (of het boekje gesponsord door een van de grote fietsenverhuurders op het eiland) vermelden. Diezelfde kunstenaar, Marc van Vliet, heeft nog zo’n visualisatie bedacht. Over de hele breedte van het eiland heeft hij een rij van 160 palen neergezet, die aangeven hoe hoog de zeespiegel in de toekomst kan komen.

vellinga Samen met de uit Nijland afkomstige hoogleraar Pier Vellinga sprak hij tijdens een Oerolcollege over die verwachte stijging van het buitendijkse waterpeil. En dat in de week waarin in de media de alarmerende berichten over het smelten van het zuidpoolijs verschenen. Gelukkig relativeerde Vellinga de ernst van dat nieuws een beetje.

Zwervend over het festivalterrein voelde de Opregte Sneeker zich weer even in de Waterpoortstad terug. Terwijl de smartlappen door de Sneker Marktstraat schalden, zag hij op Terschelling twee elementen van het festivalplein van ons Watergatefestival staan, zoals de biertent.

Op het Friese vasteland staan de voorstellingen van LF2018 grotendeels in het kader van de lokale geschiedenis en het Mienskipgevoel, dit jaar lijkt het centrale thema van Oerol taal te zijn. Wij zagen “Het verbrande huis” van Bodil de la Parra, een monoloog waarin zij de geschiedenis van haar Surinaamse familie vertelt.

Een stuk met meerdere lagen. Ze maakt duidelijk dat haar voorouders uit verschillende culturen stamden, de eerste Surinaamse De La Parra was een Italiaanse Jood. Andere voorouders waren hindoestanen of boscreolen. Er werd geïntegreerd, maar ook gediscrimineerd. En zijzelf werd als Hollandse met Surinaamse roots bij haar familie in Paramaribo als “toch wel wat vreemd” gezien.

Wij hebben nog een voorstelling waarin de spelers een eigen taal hebben gecreëerd. Er is verder een monoloog over de kunsttaal Esperanto. En de openingsvoorstelling van Oerol ging over het uitbeelden van woorden en begrippen in gebaren en bewegingen.

Wat dat bewegen betreft: het publiek kan zijn hart ophalen. Er waaieren weer hele pelotons over de fietspaden, waarbij het opvalt dat de e-bike ook hier steeds meer de toon aangeeft. En de elektrische scooter rukt op, wat leidt tot toenemend “misbruik” van de fietspaden. Wij worden ook elektrisch aangedreven, kreeg de Opregte Sneeker als verklaring te horen.

hoedje Taal dus als verbindende factor van dit jaar, vorig jaar was dat de vogel. Taal biedt in dit LF2018-jaar de mogelijkheid voor wat meer Friestalige elementen. Taal is immers communicatie en communiceren doet de mens voortdurend. Ook als men in de rij staat voor een voorstelling, communiceert met de andere wachtenden.

Soms herken je dan een vaste Oerolganger aan zijn wat verschoten "hoedje" in de kleuren van de Terschellinger vlag. Zijn echtgenote vertelde twee jaar geleden dat zij deel uitmaakte van de werkgroep die het fenomeen Culturele Hoofdstad naar Maastricht wilde halen. “Maar Friesland won dankzij de mienskip.” Wie naar Podium van Conraad Maas op televisie kijkt, ziet hem vast en zeker zitten in het publiek.


Dat alles is Fryslân foar my...

Snits, 8 juny (simmermoanne) – Dat sankje mei dy titel wie eartiids in nûmer dat geregeld oanfrege waard troch de harkers fan de omrop. Ritske Numan song it. De tekst wie fan S.J. van der Molen, ferneamd meiwurker fan de Ljouwerter Krante.

pompeblêden Nee, jimme Oprechte Sneeker, wurdt net mankelyk, mar it liet kaam wol yn my op doe't Frou D. en ik woansdei te fytsen wiene. Wy seagen yn de omkriten fan Burchwert dizze pompeblêden en swanneblommen, mei op de eftergrûn in âlde mûne en hiel yn de fierte noch in nijmoadrige wynmûne en in feesttinte of sokssawat.

Fryslân stiet optheden wakker yn de nasjonale en ynternasjonale belangstelling. In soad minsken komme del foar de útstalling fan Escher en dy yn it Princessehof. De foarstellingen yn it ramt fan Ûnder de Toer lûke ek in protte folk. Eins is it spitich dat Ljouwert-Fryslân-2018 mar in jier duorret.

Mienskip wie ien fan de wichtichste arguminten werom ús provinsje de organisaasje fan dit kulturele barren fan Europa meikrigen hat. Ynearsten waard net folle ferwachte fan de ynfolling fan dat begryp Mienskip, mar as jo no sjogge wat der yn de doarpen en yn sommige stêden mei-inoar útein set wurdt, troch de mienskip, dan is in komplemint op syn plak.

En dat alles bart sûnder dat de oerheid der boppe op sit. As je de oersichten mei wat bygelyks de (waarnimmend) boargemaster en wethâlders fan ús eigen gemeente yn it ramt fan LF2018 yn it iepenbier dogge, dan hâldt it op mei in praatsje en in komplemint en dat is it dan wol.

Miskien ek wol logysk, want nei bûten ta is foar guon minsken in waarnimmend boargemaster net in echte. In bytsje in surrogaat, ien dy't op 'e winkel passe moat en net folle te sizzen hat. As je dy redenaasje trochsette, wachtsje ús wethâlders ek op wa't aanst de lieding fan it kolleezje krije sil en komt der net in soad út harren hannen.

Neffens de Ljouwerter Krante is de termyn fan de sollisitaasjes foar de opfolger (m/f) fan Hayo Apoteker in pear wiken lyn al sluten. Op it buro fan Kommissaris fan de Kening Brok moat no wol in hiele grutte stapel brieven lizze, want hy ferwachtet dat Súdwest-Fryslân pas yn septimber de nije earste boarger ha sil.

Bin benijd wa't it wurdt. Yn Den Haach fleane se op't heden troch leafdesaffaires de Twadde Keamer út. Willem-Jan Renkema, earder rektor fan it Bogerman College, komt no op it Haagse pluche yn de fraksje fan GrienLinks. Hy makke yn 2016 syn buro oan de Hemdyk leech.

We sille mar ôfwachtsje wa't der út de hege hoed fan Brok komt. It is no juny, de simmermoanne. We sjogge út nei de grutte eveneminten, Oerol, Skûtsjesilen, Snitswike, muszyk op de tongersdeitejûn en sneontemiddei op de Marktstraat en tuskentroch en dernei it nedige kulturele yn de stêd of de doarpen.

warmteJe hawwe suver gjin tiid foar in fakânsje. As wy inoar net earder moetsje, alfêst goede en (net te) waarme dagen tawinske.