Opregte Sneeker kop


Bespiegelingen (en andere oprispingen)

henk doevendans

Henk DoevendansSnits/Sneek


Agenda...

Naar de agenda...


Der op út...

Naar theater
en dergelijke...


Tentoonstellingen...

Naar het overzicht van exposities...


Overzicht publicaties Henk Doevendans

• Fietsen: het beste medicijn

50 Jaar Rijwiel Toer Club Rally Sneek (2016);

• Doorbrekend Licht

Particuliere uitgave (2012);

• Van Veenterp tot Waterpoortstad

Overzicht geschiedenis gemeente Sneek; bijdragen over cultuur en watersport (2011);

• Zwarte Broek en Witte Trui

Jubileumboek t.g.v. 100 jaar Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart (2010);

• Voor onze vrijheid...

Korte geschiedenis van Sneek in de Tweede Wereldoorlog en ervaringen van Sneker militairen in Nederlands Oost-Indië; opdracht Stichting Sneek '40-'45 (2010);

• 10 jaar Vereniging Historisch Sneek

Eindredactie jubileumuitgave en hoofdstuk over economie(2008);

• 425 jaar Old Burger Weeshuis Sneek

Geschiedenis van het Old Burger Weeshuis afgewisseld met interviews met de pachters(2006);

• Sneek in de 20ste eeuw

Hoofdstuk over het Sneker jongerencentrum De Meerpaal en hoofdstuk over de watersport, de kurk waarop Sneek drijft (2006);

• Ta wolfeart woe it wetter ús drage

Bijdrage over skûtsjebouw in Smallingerland, uitgave gemeente Smallingerland (2002);

• 150 jaar Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Eindredactie jubileummagazine en diverse bijdragen (2001);

• Uit het Leven

Terugblik op de totstandkoming van de Nuva, de Noordelijke Uitvaart Verzekerings Associatie, nu opgegaan in Yarden (2000);

• 100 Jier hin en werwaarts

De geschiedenis van de Watersportvereniging Drachten-Veenhoop (1998);

• Was de Flitsclub er niet geweest

25 Jaar Flitsclub en Flits in het Noorden (1997);

• Toeristische Vaargids Friesland

Vaarroutes in en andere gegevens van Friesland; uitgave Kosmos-Z&K (1996);

• 75 jaar Rijkdom op het water

Geschiedenis van de W-klasse, de 7.10m- en 30m2-klasse (1987);

• Halve eeuw 22kwadraat

Geschiedenis van de 22m2-klasse (1985).Henk Doevendans was verder vele jaren (eind)redactioneel verantwoordelijk voor het Skûtsjejournaal van de SKS, de jaarboekjes van SZC en Kon. Watersportvereniging Sneek, het KWS-Journaal en landelijk voor HISWA-Magazine ( blad van de brancheorganisatie in de watersport) en BumaStemra Magazine (blad van de auteursrechtenorganisatie).

Momenteel maakt hij deel uit van de redactie van De Waag, het driemaandelijks verschijnend verenigingsorgaan van de Vereniging Historisch Sneek.