Opregte Sneeker kopBespiegelingen (en andere oprispingen)

Henk Doevendans

Snits/Sneek


Der op ut

deroputKlik hier...

Agenda

Klik hier...

Exposities

kunst Klik hier...

Het Weer van...

Dirk van der Meer

Eerdere blogs...

Archief

wedstrijdbeeld sks

Uitslag finale Snitser Mar

Klaas Westerdijk

Klaas Westerdijk
(foto SKS)

Meer skûtsjesilen klik hier...


Eindklasssement (na aftrek slechtste resultaat)

kampioen

Douwe Visser
(foto SKS)


Uitslag protesten bekend, gevolgen nog onduidelijk

Lemmer, 16 augustus 2018 - Rond acht uur vanavond was de jury klaar met de behandeling van de protesten. Gerhard Pietersma kreeg officieel 14 punten (hij heeft inmiddels hoger beroep aangetekend, dat vrijdagmorgen voor de routebespreking wordt behandeld). Sytze Brouwer werd van alle blaam gezuiverd en Pieter Meeter mag mogelijk voor de wedstrijd een gemiddeld aantal punten gaan rekenen.

Daarvoor moet het SKS-bestuur nog wel toestemming geven, vermoedelijk omdat het ongeval aan boord mogelijk niet direct een gevolg van een overtreding van een ander skûtsje was.

Mocht het SKS-bestuur het advies van de jury niet overnemen, dan krijgt Akkrum wel veertien punten omdat het "vrijwillig" de wedstrijd heeft verlaten.

Zoals bekend werd bemanningslid Richard Koehoorn gewond door een klap van de giek. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat de bemanning van de traumaheli bijstand had verleend.

Alle veertien

Toch nog sleepstart als compensatie voor Earnewâld?

Woudsend, 14 augustus 2018 – Er komt mogelijk toch nog een sleepstart bij het skûtsjesilen dit jaar. Het SKS-bestuur heeft de commissies Leeuwarden en Lemmer laten weten dat zij de komende dagen met een sleepstart rekening moeten houden. Er is geadviseerd deze startmethode in de plaatselijke bepalingen op te nemen.

Oorspronkelijk zou de wedstrijd vandaag bij Woudsend met een sleepstart beginnen. Dit omdat de wedstrijd vorige week dinsdag bij Earnewâld was afgelast. De skûtsjes zouden dan in de volgorde, bepaald bij de loting voor Veenhoop en Earnewâld, achter de sleepboot komen. Vanwege de windkracht kon dat vandaag echter niet doorgaan.

Schippers klaagden dat nu de lotingsverschillen tussen Veenhoop en Earnewâld, een gevolg van de walstarts, niet werden gecompenseerd. Er is dus een kans dat in de Baai van Lemmer dat alsnog gebeurt.


Grou tweemaal gediskwalicifeerd

Woudsend, 13 augustus 2018 – Douwe Visser en het skûtsje van Grou zijn vandaag tweemaal uitgesloten. Visser wordt echter maar één keer gestraft met 14 punten. De protesten van zowel Woudsend als Drachten tegen Grou die betrekking hadden op dezelfde situatie werden dus door de jury gehonoreerd.

Grou kwam in bakboord-stuurboord-situatie bij de allereerste boei van de wedstrijd in aanvaring met het skûtsje van Teake van der Meulen (Woudsend). Woudsend lag op de voorrangsboeg. Grou riep in dezelfde situatie Drachten aan, die aan lij van het Grouster skûtsje lag. Deze aanroep was volgens Jeroen Pietersma van Drachten niet duidelijk, wat door een getuige van het skûtsje van Earnewâld werd bevestigd. Reden voor de jury om het protest van Drachten te honoreren en het tegenprotest van Grou af te wijzen.

Bij een ander protest, van Drachten tegen Huizum, werd Pieterma in het ongelijk gesteld omdat hij protesteerde op een artikel dat in de betreffende situatie niet van kracht was.


Zeilraad SKS honoreert hoger beroep Heerenveen

Woudsend 13 augustus – De zeilraad, het college waar de deelnemers aan het skûtsjesilen van de SKS, in beroep kunnen gaan tegen de beslissingen van de jury, heeft vanmorgen het hoger beroep van Heerenveen gehonoreerd.

Heerenveen en Leeuwarden waren zaterdag tijdens de wedstrijd op het IJsselmeer bij Stavoren met elkaar in aanvaring gekomen en moesten beide met averij naar de kant.

De jury wees beide protesten af, maar de zeilraad heeft Heerenveen in het gelijk gesteld. Dat betekent dat Sytze Brouwer voor deze wedstrijd een gemiddeld aantal punten krijgt over alle wedstrijden behalve die Stavoren. De uitspraak betekent tevens de Leeuwarden de veertien punten behoudt.

Het gemiddeld aantal punten wordt toegekend omdat Heerenveen met het kapotte roer naar de kant moest door een fout van een ander.


Zware golven bij Stavoren

StavorenSneek, 11 augustus 2018 – Er stonden "beste baren" vandaag op het IJsselmeer bij Stavoren. De publieke tribune van het skûjtsjesilen was de lager wal en daar ging de zee het meest tekeer. Jappie Visser zocht met de Sneker Pan nog voor het startsein de wal. Sytze Brouwer (Heerenveen) en Willem Zwaga (Leeuwarden) liepen averij op. Grou (Douwe Visser) pakte zijn tweede dagoverwinning.


Vlootschouw met toegift; Piet Hibma Panschipper

vlootschouwSneek, 3 augustus 2018 – De belangstelling was weer groot, deze vrijdagavond, de vooravond van de 83ste Sneekweek. Helemaal vlekkeloos verliep de presentatie van de deelnemende klassen en de deelnemers aan de European Sports for All Games. De grote lichtbatterij naast de Waterpoort viel in het laatste deel van de botenparade uit. Bovendien waren de pramen met de deelnemers aan de European Sports niet verlicht, waardoor ze helemaal in het duister door de stadsgrachten voeren. Tot overmaat van ramp vergat de bediener van de Lemmerwegbrug dat het startschip van de KWSneek nog moest passeren. De honderden wachtenden op het vuurwerk moesten weer van de brug af.

panschipperEerder op de avond was Piet Hibma, de penningmeester van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, in Theater Sneek benoemd tot de 65ste Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen mocht die ceremonie voor "de eerste en laatste keer" verrichten.


Het is druk in en rond Sneek

wippodiumSneek, 3 augustus 2018 – De laatste dagen is het een gekkeboel in de binnenstad van Sneek. Toen ik vanmorgen richting de bakker en coiffeur fietste, zag ik overal vrachtwagens met spiritualiën, voedsel en apparatuur staan. Eerder deze week ontwaarde ik op het Martiniplein al een immense.

Fietsend in de richting van Raard, het woondorp van onze toekomstige burgermoeder, ontdekten Frou D. en uw dienaar, in zuidelijke richting kijkend, tussen de twee grote silhouetbepalers ("Wouda" en de flat in de Loëngaasterleane) de arm van de reuzenzweef.

Opoe zou vast gezegd hebben: "Mut dit nou su?" Zij stamde nog uit de tijd dat de meisjes met lange rokken uit zedelijke overwegingen laag boven de grond zwierden.

Bij het Schaapmarktplein sprong ik bijna van vreugde in de lucht. Op bijna de plaats die ik mij uit mijn jonge jaren herinnerde, was weer het podium over de Wip opgebouwd. Het stond vol met geluidsapparatuur.

Tja, ik weet het, de tijd dat de Mounties, Willeke en Eddy Christiani met slechts een microfoon en een versterker van Gerrit Minkema het duizendkoppige publiek konden boeien, is allang zaliger nagedachtenis.

potvisIn het kader van het verzamelen van de fonteinen (op de fiets) werd deze week de potvis van Harlingen op- en bezocht. Met opzet gisteren, want tot en met maandag zul je het kunstzoogdier amper kunnen bewonderen. Het is als een soort van boomstam in de Willemshaven vlakbij het oude zendschip te vinden.

kade De immense Tallships bevolken dan die buitenhaven bevolken. Overigens zonder twee van de grootste windjammers. Die mogen van Rusland niet naar onze Fiese havenstad in het kader van "Poetin boycot Harlingen". (Heeft het jacht van Trump soms in die haven gelegen? Of heeft het te maken met spionage door Urker vissers?)

Wat opviel was de grote drukte langs de Willemskade: grote podia en van die partygevallen voor vip-ontvangsten werden opgebouwd, een draaiend rad dat op de Sneker kermis niet zou hebben misstaan, was al gemonteerd.

Ja, ze doen er in het stadje van de Oude Zeunen wel wat aan. Tot en met extra parkeerterreinen tussen Arem en Kimswerd. Zo zie je fietsend nog eens wat.

Laten wij, Opregte Sneekers, het desondanks maar houden bij oanze eigen Sneekweek en de prestaasies bij ut skútsjesilen fan oans Jappie en de andre skippers dy in Sneek woane (De O.S. doet tegare met Watersport-tv.nl alle dagen ferslach).

Frou D. en de Opregte Sneeker wênse jumme moaie dagen.