Terug naar de voorpagina...

Sal ut nou wat wurde…?

24 Maart 2017 - Een paar weken geleden, in het programma de "Grote Drie" zong "Conny Stuart" op de bühne van Theater Sneek het beroemde lied : "Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?". Ik moet er soms aan denken als ik de beelden van onze onderhandelende fractievoorzitters voorbij zie komen.

Rutte (zeilde in de Sneekweek met toenmalig wethouder Leo Pieter Stoel), Buma (zoon van onze oud-burgervader, maakte op televisie reclame voor het CDA bij de Kolk), Pechtold (solliciteerde naar de burgemeesterspost in Sneek) en Klaver (zal vast wel eens uit zijn bol zijn gegaan in de Sneekweek) praten over een nieuw kabinet.

Wat speelt onze stad weer een grote rol in de historie! Om groats op te wezen.

Natuurlijk volg ik het nieuws uit de residentie op de voet of beter via Twitter en Facebook. Er komen immers in november ook verkiezingen voor de gemeenteraad. Eerder dan elders in het land. Súdwest-Fryslân krijgt er meer dan 5000 inwoners uit de verdwijnende gemeente Littenseradiel bij, vandaar.

Ik ben benieuwd welke partijen meedoen. Van de meeste zijn we wel zeker, die zitten nu al in de raad, maar er komen zeker nieuwelingen bij. De PVV? 50Plus? Forum voor de Democratie? Of misschien wel Nieuwe Wegen.

Onze stadgenoot Jacques Monasch van laatstgenoemde groepering zou hier zegenrijke arbeid kunnen verrichten. Kijk maar eens hoe sommige straten en fietspaden en hoe wegdekken in het buitengebied erbij liggen.

Fraudeverdenkingen

Vanmorgen las ik in de krant dat er gemeenten zijn die geen gespecificeerde verkiezingsuitslagen meer beschikbaar hebben. Zeggen ze tenminste. Tja, opzoeken levert teveel gedoe op. Stom, want zo komen er meer en meer geruchten als zou er gesjoemeld zijn bij de tellingen.

Zo groot is de invloed van Trump al op ons gedachtengoed. Trump zei immers al voor zijn verkiezing tot president van de USA: "Als ik verlies, dan is er fraude gepleegd". Daar hoor je hem nu niet meer over. Ik las vanmorgen ergens dat Amerikaanse illegalen de muur met Mexico zullen moeten bouwen, de muur die illegale emigranten moet tegenhouden. Stasi Duitsland had ook zo'n muur.

Is het gek dat wij simpele zielen ons terug trekken in een hoekje met een boekje? (Morgen begint de Boekenweek, maar dit terzijde.) Is het gek dat wij de dagelijkse werkelijkheid ontvluchten met een puzzel in een uitgave van een dochteronderneming van de noodlijdende Telegraafgroep (en naar het schijnt de enige die winst maakt binnen dat bedrijf)?

De nieuwe directeur van Pastiel/Empatec, Harry de Wit, was algemeen directeur Telegraaf Landelijke Media bv. Hij nam medio maart ontslag. Begin maart mengde hij zich nog met een paar uitspraken in de overnamestrijd tussen John de Mol van Talpa en een groep grootaandeelhouders.

Overigens is deze De Wit voorzitter van de Vereniging van Sneker Zakenlieden. De secretaresse van die club is directiesecretaresse van Empatec. En de directeur die De Wit op 1 mei zal opvolgen, is vice-voorzitter van zustervereniging Handel & Industrie Sneek e.o..

Gebrek aan belangstelling

Wegens gebrek aan belangstelling ging woensdag de lunch-"voorstelling" van Simek met journalist Charles Groenhuizen en hoofdredacteur Hans Snijders van de Leeuwarder Courant niet door. Ze zouden praten over de verkiezingsuitslag, maar niet alleen daarover.

In het Sneker theater zou zeker ook KH2018 op het aljemint zijn gekomen. En anders had de Opregte Sneeker dat onderwerp wel aangedragen. De LC bracht deze week immers een paar voor die organisatie vernietigende artikelen.

Buitenlanders bepalen straks het beeld van Friesland dat de miljoenen toeristen zullen krijgen, stelde Paul van Gessel, de man die het niet gelukt is om de zieltogende Friese marketing van de grond te krijgen.

Valt echt wel mee, reageren de honkvaste bevolkers van de vergaderzalen in de Blokhuispoort, het voormalige Leeuwarder Huis van Bewaring. Vergaderen, daar zijn veel "hooggeplaatsten" goed in, maar besluiten nemen…

Misschien staat eind volgend jaar de "Liwwarder Blues" van Piter Wilkens wel met grote voorsprong op de eerste plaats in de Fryske Top 100. Ik zing het refrein nu al mee: "Het het nooit wat weest en et zal nooit wat wurde…".


Inez en Wiebe yn de húskeamer

17 Maart 2017 - It wie bysûnder barren justerjûn by Lewinski: Inez Timmer en Wiebe Kaspers spilen dêr de húskeamer-foarstelling Stockholm. In bank, wat klearn en in lytse wat falske piano mei derop in toer fan witte bekers dy't altyd yn in kofje-automaat sitte, dat wie de entoeraazje.

inez timmer Ik sil net folle sizze oer de ynhâld fan dit ien oere duorjende stik. De premjêre is nije wike tongersdei, de 23ste. Ynearsten binne de relaasjes tusken Wim, Hans en Ellen wat betiizjend, mar letter wurdt dúdlik hoe it krekt sit.

Wiebe Kasper ha ik alris sjoen as begelieder fan Gé Reinders en Syb van der Ploeg. En ik wit dat dizze musikus in soad kin. It die bliken dat der ek noch knap aktearre kin. Mei tank ek oan de jonge regisseur Romke Gabe Draaijer. (De tekst is fan Tjerk Kooistra fan Mantgum.)

Wat ik sa aardich fyn is, dat ik wer in oare artistike Inez seach. Ik kin se noch út de tiid dat ik har tsjinkaam by Omrop Fryslân en fansels fan it konsert fan Irolt yn de Noardertsjerke.

Letter wiene Frou D. en ik op it Hearrenfean by in proeffoarstelling fan "Alle Fronten" dat giet oer Lale Andersen, de sjongeres fan it ferneamde liet Lilli Marleen. In stikmannich wiken ferlyn seagen wy Inez as Mademoiselle Coco Chanel.

Dat wiene allebeide libbensferhalen wêrby de muzyk in grutte rol spilen. Inez neamt Coco Channel in solo musikal. "Stockholm" is in ferhaal dêr't de muzyk in eksperimintele rol yn spilet. Inez en Wiebe meitsje lykwols optimaal gebrûk fan de mooglikheden.

Je sjogge op 't heden dat der yn Fryslân in soad lytsskalige foarstellingen op priemmen set wurde. Gjin grutte produksjes dy't in soad romte freegje. In gefolch fan de beheiningen yn de mooglikheden fan de Fryske doarpshuzen, tinkt my.

Meikoarten komt der bygelyks in produksje fan ûnder oaren Pier21 dy't spilet op guon pleatsen. Joop Wittermans en Helmert Woudenburg dogge deroan mei. Tet Roozendaal toert mei in stik dêr't ek trije muzikanten oan meidogge.

It is fansels ek in gefolch fan de besunigingen yn de keunsten sektor. It is net mear sa dat elk selskip samar subsydzje kriget. En dan binne lytsere produksjes goedkeaper en kin it mei spyljen by immen thús gauwer út.

Mooglik dat it mei it nije kabinet wer wat better wurdt. De foaroanman fan D66, Alexander Pechtold, is ek wurdfierder kultuer yn de keamer. As hy yn it kabinet komt is der wer wat hoop foar de kultuer. Yn alle gefallen as tsjinwicht tsjin it tinken fan de kultuersloper Halbe Zijlstra.


Het sentiment rond de "Grote Drie"

9 maart 2017 -Het is al weer heel wat decennia geleden dat uw Opregte Sneeker als pril verslaggevertje de wereld van de "grote muziek" mocht binnenstappen. Dat gebeurde in het Amsterdamse Hilton Hotel waar Albert Mol aan Shocking Blue de gouden plaat voor "Venus" overhandigde.

Daarna gingen we met de bus naar het Phonogramgebouw, waar op het dakterras een groot aantal artiesten zich had verzameld. Er werden namelijk verschillende elpees gepresenteerd. De Opregte Sneeker zag toen de grootten van radio en tv op aanraakafstand voor zich.

Bijvoorbeeld Adèle Bloemendaal die samen met Frans Halsema, Jenny Arean en Gerard Cox een festivalplaat had opgenomen. Adèle, in januari overleden, staat samen met Jasperina de Jong en Conny Stuart centraal in het eerbetoon aan de "Grote Drie", dat zaterdag in Theater Sneek wordt gebracht.

Jasperina de Jong (de enige van de drie die nog in leven is), speelde in de musical "Fien" waarin ook Rients Gratama een rol had. Frou D. en ik zagen die musical in het Koninklijk Theater Carré Amsterdam, notabene op onze trouwdag. Voor de voorstelling interviewde ik Rients en Gerard Cox en knikte Jasperina naar mij.

Jasperina vormde samen met Sylvia de Leur het vrouwelijke deel van het Lurelei-cabaret dat tijdens het 100-jarig bestaan van de Sneker RHBS in Amicitia een deel van de avond voor de reünisten verzorgde. Corry Brokken zong daar toen ook.

Tja, zo heeft iedereen herinneringen aan die Grote Drie Dames. Nee, waarde lezers, ik vergeet Conny Stuart echt niet. Ik heb haar echter nooit zien optreden met bijvoorbeeld Wim Sonneveld, maar hoorde haar wel geregeld op radio. Ze vormde samen Ko van Dijk, Johan Kaart en Joop Doderer het immers populaire kwartet van "Koek en Ei".

grote drie Cultureel februari sloten we af met het Theater van het Sentiment. Na een moeilijke periode waarin we Frou D.'s moeder naar haar laatste rustplaats brachten, pakken we de draad weer op met opnieuw zo'n muzikaal "museumstuk".(Foto Roy Beusker)

Overigens, over museaal gesproken. Uit de media weten we dat musicalopleiding Muzt voor haar uitgebreid kleding-"archief" een plekje zoekt. De huidige opslagplaats wordt verbouwd tot een appartementencomplex.

Er is toch wel ergens in de binnenstad een leegstaande winkel beschikbaar, waar de kostuums uit de talloze Muzt-musicals ondergebracht kunnen worden? En waar wat meer met die kostuums kan worden gedaan dan alleen rekken vullen. Bijvoorbeeld kledingverhuur voor feestjes en dergelijke.

Dat moet kunnen lukken met een beetje goede wil en hulp uit het toenemende leger van vrijwilligers, mensen die het arbeidsproces achter zich hebben gelaten. Bovendien, artiesten en hun begeleiders moeten bovendien tegenwoordig ook (leren) commercieel (te) denken, om maar eens in termen van Halbe Zijlstra c.s. te spreken.