Terug naar de voorpagina...

De kiezer heeft altijd gelijk, dus ik nu ook...

Sneek, 23 november 2017 - De kiezer heeft altijd gelijk. Aangezien de Opregte Sneeker één van de mensen was die meegeholpen hebben om het opkomstpercentage in Súdwest-Fryslân op een ondanks alles toch wel teleurstellende 45% te krijgen, heeft hij dus gelijk. Discussie over onderstaande is dus niet mogelijk.

Gezien het opkomstpercentage leefden deze verkiezingen niet onder de bevolking en het gros van de stemmers, stemde stemde traditioneel.
pvda Ik beschik nog niet over de opkomst per stembureau, maar wat ik wel hoorde uit kringen rond de stembureaus in Sneek, in het stedelijk gebied dus, was dat de opkomst bijzonder laag was. In de per 1 januari 2018 voormalige gemeente Littenseradiel moet het opkomstpercentage dus redelijk hoog zijn geweest.

Daaraan, en aan de lage opkomst, dankt het CDA de winst van een zetel. Immers, in het buitengebied van het huidige Súdwest-Fryslân was het CDA de laatste jaren al een stabiele factor. Het is bekend dat CDA-stemmers trouwe stemmers zijn. De PvdA had duidelijk last van de lage opkomst. Het verklaart het verlies van een zetel.

Bij gemeenteraadsverkiezingen pakken de lokale partijen een groot aantal zetels.
Gemakshalve wordt de FNP door de deskundigen als een lokale partij in Fryslân beschouwd. Het is dus niet verbazingwekkend dat de positie van de FNP en GBTL minstens hetzelfde is gebleken. Ze zijn ze steeds meer een "luis in de pels van de 'landelijke' partijen".

De winst van GroenLinks is te danken aan externe factoren.
Uit de voorlopige uitslag blijkt dat GroenLinks dankzij de lijstverbinding met de PvdA een zetel winst geboekt heeft. Dus eigenlijk is het Jesse Klaver effect beperkt gebleven tot één zetel.

De winst van de VVD (één zetel).
De VVD mag dankbaar zijn dat ze een Littenseradielster als lijsttrekker aanstelden, die in die gemeente als stemmentrekker fungeerde. Mijn redelijk representatieve informatie leerde mij dat een Sneker kandidaat in de Waterpoortstad meer voorkeursstemmen kreeg dan de lijsttrekker.

"Stadspartij" D66 verloor een zetel.
Aangezien de opkomst met name in het stedelijk gebied tegenviel, kan dat een verklaring zijn. Ook speelt mogelijk een rol dat D66 landelijk in de regering is gestapt, want voor deze partij doorgaans als effect heeft dat er bij de eerstkomende verkiezingen verlies wordt geleden.

De klap die de SP kreeg.
Het verlies van twee zetels komt onder meer doordat de lijsttrekker bij de kiezers relatief onbekend is. Verder stapte een belangrijke SP'ster voor de verkiezingen over naar een andere partij en had ook de SP duidelijk last van de lage opkomst.

regenboog en cdaDe samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is nog onduidelijk.
Op grond van de nieuwe zetelverdeling en de poppetjes die beschikbaar zijn, heeft koffiedik kijken weinig zin. Het zal ook sterk afhangen van hoe de (huidige) oppositie (versterkt met D66?) zich opstelt en in de coalitieonderhandelingen samenwerkt.

Zeker is dat net als bijna vier jaar geleden de rol van formateur is weggelegd voor Maarten Offinga van het CDA. Wat ik hem toewens? Zie het jaarlijkse slot van de troonrede van onze vorst.
(En wat de foto's betreft: Het billboard met Stella van Gent was op verschillende plaatsen in Sneek al naar de grond gezakt en de "pot met goud" was voor het CDA zeker niet aan het eind van de regenboog te vinden, maar in een hoekje achter de auto's op het Normandiaplein.)


It (ûn)gelyk fan Geart…

13 novimber 2017 - Juster lies ik op Facebook in stikje, je soene it hast in sneinske "overpeinzing" neame, fan Geart Bos fan Skearnegoutum. Geart hat him ferdjippe yn de programma's en kandidatelisten fan de partijen dy't by uzes meidogge oan de riedsferkiezingen fan 22 novimber oankommend.

"No bin ik foar de aardichheid de list ris delgien en ha dêrby sjoen wêr de kandidaten wei komme. Fan alle listen bin ik sa de earste tsien op 'e list lâns gien en dan komme jo opmerklike ferskillen tsjin.

Opfallend is dat Snits foar master op slacht, mar leafst 37 fan de 90 kandidaten komme dêr wei. Opfallend is fierder dat bg. PVDA en Grien links beide 6 Snitsers by de 1e tsien ha en de SP mar leafst 9! De CU har der 5, D66 4, VVD en CDA 2, de FNP 1 en de ienmanspartij foar de bijstân is ek in Snitser en ta beslút Jong hat gjin Snitser op de list fan 8 kandidaten.

Ek by alle oaren kandidaten op de list slacht "de Hoofdplaats" foar master op. Yn totaal komme fan alle 190 kandidaten op de ferskate listen der 87 út Snits.

Ik freegje my dan ek ôf, lizze de ferhâldingen der net wat bryk hinne yn ús gemeente?? Dêrby freegje ik my yn alle earlikens ek ôf, hoe komt it mei ús doarpen en it plattelân?? Wa't it wit mei it sizze!!"

Ik wit it net of Geart syn redenaasje goed is, mar ik ha der wol myn fragen by. Fergelykje bygelyks it tal riedsleden fan binnen en bûten it haadplak no ris mei it tal ynwenners, ferdield oer stêden en bûtengebiet. Of basearje de redenaasje ris op it tal riedsleden wat de partijen op 't heden hawwe.

"Zonder last of ruggespraak"

Mar myn belangrykste argumint tsjin Geart syn gefoelens, dy't ik my skoan foarstelle kin, leit op in oar flak.

Riedsleden moatte harren wurk foar de mienskip sûnder "last of ruggespraak" dwaan. (Ik hâld it Hollânsk hjir mar efkes foar it gemak en de dúdlikens oan.) Derfoar lizze se de eed ôf of dogge se in belofte.

Yn de kearn betsjut soks ek dat se foar it algemien belang opkomme moatte en gjin ferskil meitsje moatte by de ôfwaging fan saken tusken stêd en plattelân.

De redenaasje fan Geart Bos hjirboppe is nei myn gefoel basearre op de gedachte dat immen fan bûten de stêd foarearst nei it belang fan it plattelân sjocht en de "stedker" nei dat fan de stêd.

Dat hat lykwols neat te krijen mei partijen, mar alles mei de ferantwurdlikens fan de riedsleden sels. Wêr't immen wennet, moat neat útmeitsje foar de beslútfoarming. Sa heart de demokrasy te wurkjen.

Stille boel

No't wy it dochs oer de ferkiezingen hawwe, noch sa'n njoggen dagen te gean, it is dochs wol in stille boel.

Ik sjoch hjir en dêr wat buorden hingjen, benammen om ljochtpeallen hinne (op guon plakken is it 30 km buordsje opskood nei boppe), mar rútbiljetten, je sjogge se amper.

Sneon is de lêste (grutte) ferkiezingsmerk yn Snits en dat is ek de dei dat Sinterklaas syn Snitser yntocht makket.

It is no al dúdlik dat de grutte kloften folk sneon net foar de polityk komme, mar foar de Goedheiligman. En dy is populêrder dan alle riedsleden fan Súdwest-Fryslân by inoar.


Alsjeblieft geen politieke Facebookterreur

4 November 2017 - Ik val maar gelijk met de deur in huis: iedere kandidaat, van welke partij dan ook, die mij tot 22 november op Facebook uitnodigt om vriend te worden, heeft pech. Ik ga er niet op in.

Waarom? Dat zal ik uitleggen. Ik blijk plotseling populair te zijn. Allemaal politici die ik ooit gesproken heb (of niet) willen vriend met mij worden.

Blijkbaar hebben de stagiaires op het partijbureau die geacht worden de kandidaten voor de gemeenteraad te steunen, blijkbaar hebben die geadviseerd dat de Social Media optimaal moeten worden benut.

dummies Dus als een gek iedereen uitnodigen om FB-vriend te worden, alle boodschappen van je partijgenoten doorsturen en twitteren tot je erbij neervalt of je vingers niet meer willen.

We zullen dat maar het Trumpeffect noemen. Iedereen zegt dat die Amerikaanse president niet spoort, maar iedereen heeft het wel over hem. Dus is hij succesvol zeggen deskundigen. Hij kreeg veel navolgers en die praten over hem. Het gaat immers niet om wat je presteert, als ze het maar over je hebben.

Als je maar constant hoort dat Popla het beste is, ga je het eindelijk een keer proberen. Als er dan van de tien mensen die het product testen er vijf als klant overblijven, heb je je buit binnen.

Ik kreeg een uitnodiging van een mij bekende sympathieke plaatselijke politicus die graag Facebookvriend wou worden. Ik dacht: vooruit, hij zijn zin. Als dank kreeg ik per kerende post (en dat is snel op internet) de aanbeveling om op zijn partij te stemmen. En niet alleen van hem maar van vele medekandidaten.

Een ander voorbeeld: Facebook houdt mij op de hoogte van de evenementen in Sneek en omgeving. En dus heb ik al een aantal malen de melding "Feest der democratie. PvdA stemmen" op mijn scherm gezien.

Nadenkend over deze reclamezin was mijn conclusie: alleen een stem op die partij betekent dat er feest voor democratie zal zijn. Stemmen op een van de andere partijen is het tegendeel van een feestje.

Folders kwartetten

Vanmorgen huiswaarts pedalerend werd ik opgeschrikt door een stem uit een luidspreker. Nee, op de IJsbaan was geen activiteit en ook niet in de wijkspeelkooi.

Ik zag een rode auto de bocht om komen en hoorde een stem iets brommen. Uit de ster op de motorkap maakte ik op dat niet de CPN uit het graf was herrezen, maar dat de SP de zaterdagsrust verstoorde.

Frou D. en ik zijn gek op de pakken folders die elk weekend in de bus vallen. Wij hebben begrepen dat de partijen in Sneek straks een gezamenlijk pakket folders laten verspreiden. Wij verheugen ons nu al op een avondje politieke strooibiljetten kwartetten.

En voor het overige: ik ga nu opzoeken hoe ik mijn ongewenste politieke vrienden van Facebook kan verbannen. Ik heb de handleiding al gevonden.