Terug naar de voorpagina...

En toen waren er tien...

Sneek, 20 februari 2018 – En toen bestond de raad van Súdwest-Fryslân uit tien fracties. Want gisteravond, maandagavond dus, stapte Klaas Jan Semplonius uit wat nu nog heet Gemeentebelang Totaal Lokaal. Hij begint een nieuwe partij en neemt zijn raadszetel mee.

Zo totaal lokaal was het bij die partij dus niet meer. Oprichter Klaas Jan, die zich altijd afzette tegen de gesettelde partijen, blijkt in de loop van de twee raadsperiodes te zijn gegroeid tot een echte (lokale) politicus: Als ik mijn zin niet krijg, begin ik voor mezelf.

 tjalk GBTL leek na de fusie tussen de twee lokalo's in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Maar niets was dus minder waar. Zoals in zovele partijen kwamen ook hier de frustraties snel boven drijven. Bijvoorbeeld omdat zittende raadsleden te laag op de lijst kwamen om kans op herverkiezing te maken.

Neem Peter Walinga, hij werd in 2014 laag op de kandidatenlijst van de ChristenUnie geplaatst. Hij zat nog in de raad voor die partij toen hij overstapte naar Gemeentebelangen, waar hij vervolgens lijstaanvoerder werd.

Wat lezen we vandaag in de Leeuwarder? Walinga voelde zich door de leden gepasseerd, was onverkiesbaar en behaalde vervolgens te weinig (voorkeurs)stemmen. Hij keert nu terug in het bestuur van GBTL, de groepering die, zo proef ik uit het bericht, gedomineerd wordt door voormalige Gemeentebelangers. Is er een oorzakelijk verband of speelt het toeval een spelletje met ons?

Dit gedoe is overigens van alle tijden net als politieke spelletjes. Enkele weken geleden mocht ik in Leeuwarden de voorstelling Marijke Muoi bijwonen en zag daar een paar voorbeelden van. Een jonge jurist had een jong Joods meisje zwanger. De liefde werd echter aan de kant geschoven toen hij kandidaat werd voor en later gekozen werd in de Staten van Friesland. Eigen belang dus eerst.

Deze opening van "Ûnder de Toer", de serie voorstellingen in het kader van LF2018 die zich afspelen in en om kerken, is een groot succes. De vijf extra voorstellingen die vorige week in de kaartverkoop kwamen, waren in vijf (!) minuten uitverkocht. Het boekingssysteem van de Leeuwarder Stadsschouwburg de Harmonie kon de belangstelling niet aan.

Zondag bezochten Frou D. en uw dienaar de tentoonstelling van de elf fonteinen aan boord van de tjalk die naast de Waterpoort ligplaats had gekozen. Leuk om alle spuitende kunstwerken in miniatuur te zien.

Maar... je moet ze straks in perspectief zien, op ware grootte en op de vaak (omstreden) plek in de bebouwing. Pas dan kun je beoordelen of de keuze terecht is geweest. Net als alle ophef en protesten.

Laat ik meteen maar een relativerende opmerking maken. Toen het pand van Aukema in de Oosterdijk in moderne stijl werd verbouwd, sprak Sneek er schande van. En nu? Vindt de mens anno 2018 die gevel nog lelijk in het straatbeeld? Het valt niet eens meer op. Tiden ha tiden.


Wat de krant (nog) niet kon melden

Sneek, 10 februari 2018 – De kranten konden het vanmorgen nog niet melden, althans niet in de papieren edities: oud-theaterdirecteur Ben van der Knaap kreeg vrijdagavond in Theater Sneek, tijdens de Bonte Sneeker Avond, de versierselen opgespeld die behoren bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

opspelden onderscheiding De media konden het nieuws blijkbaar niet brengen omdat het persbericht van de provincie pas om half elf was verstuurd en dat was na de deadline van de kranten. En bij de Omrop lag de internetredactie al op een oor.

Van der Knaap Dit "Ridderschap" is voorbehouden aan mensen die zich op meerdere wijzen verdienstelijk hebben gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar in welke sector van de maatschappij. Bij Van der Knaap gaat het vooral om de cultuur en met name in Friesland. Hij tilde bijvoorbeeld het Friestalige toneelgezelschap Tryater naar een hoger plan, wat ook voor de bevordering van de Friese taal belangrijk is geweest (en nog is).

En dan was er natuurlijk de wordingsgeschiedenis van ons nu al weer meer dan vijf jaar oude theater aan de Westersingel. Ben van der Knaap kwam tien jaar geleden als kwartiermaker naar Sneek. Hij was verantwoordelijk voor vijf jaar Sneker Simmer, voor het proloog-theater in het voormalige postkantoor.

Toen dat verbouwd werd tot echt theater, zorgde hij voor een prachtig programma in de Noorderkerk, die nu dienst doet als podium voor kleine producties. Ondertussen begeleidde hij met zijn vakkennis de wording van een theater waar de hele Súdwesthoeke trots op kan zijn.

Verspreid in de zaal zaten velen die bij de realisatie van het theater betrokken waren. Bijvoorbeeld architect Max van Huut. Maar ook een Freerk Smink, die met zijn voorstelling Zelle bijna 25 keer voor een vol postkantoortheater zorgde. De belangrijkste gasten waren echter de toeschouwers van de Bonte Sneeker Avond, een doorsnee van de Sneker bevolking.

In het complot zat ook onze oud-burgemeester en nu Commissaris van de Koning, Arno Brok. Hij lokte Van der Knaap naar de Westersingel. De oud-Sneker wilde samen met zijn vriend Ben en zijn vriendin Hetty deze voorstelling weer eens bijwonen. Ben had echter met zichzelf afgesproken een jaar lang niet in het theater te verschijnen, maar deze uitnodiging kon niet weigeren.

cast met brok en van der knaap Ik wil voor de mensen die vanavond (zaterdag) de voorstelling gaan zien, het plot niet verraden, maar ook frou Haebeltsje, Molly, Sweeres en al die anderen zaten in het complot. Van der Knaap werd door de cast op het podium gelokt en Brok werd in de gelegenheid gesteld om Van der Knaap te eren. Een spontane, daverende en staande ovatie van de 600 aanwezigen volgde.

Dat de CdK het lintje opspeldde is overigens een unieke gebeurtenis. Normaal is dat het voorrecht van de burgemeester van de gemeente waar de gedecoreerde thuis is. Maar omdat het in Sneek gebeurde en Van der Knaap in Dantumadeel woont, besloot Brok het karwei zelf te klaren.

bsa Na de plechtigheid gingen we, zoals het hoort, weer over tot de orde van de dag: genieten van de "17e Bonte Sneeker-Avenden". Dit keer geen verzameling losse sketches, maar een kluchtig verhaal, afgewisseld door korte muzikale bijdragen die logisch in het geheel passen. Alle lof voor de bedenkers en alle anderen, voor en achter de schermen.

Maar… een klemmende vraag bleef na het slotapplaus bij ondergetekende hangen. Hoe moet het volgend jaar nu verder met de BSA, met de verjaardag van Haebeltsje? Is het verhaal niet in een doodlopende steeg terecht gekomen? We wachten gespannen af.