Terug naar de voorpagina...

De fonteinen en de privacy

fontein ijlst23 mei 2018 - Mag je bovenstaande foto na 25 mei als de nieuwe datawet van kracht wordt nog wel publiceren? Die wet beschermt de privacy op internet zoveel mogelijk.

Ik ben geen deskundige maar ik vermoed dat deze foto nog wel mag. De afgebeelde personen staan met de rug naar de camera en zijn dus niet herkenbaar.

Ik moest gisteravond even aan dit probleem denken, toen ik in Theater Sneek het "optreden" van misdaadverslaggever John van den Heuvel en voormalig hacker Rickey Gevers bijwoonde (een prima avond voor de leden van de Rabobank Sneek-ZWF). De nieuwe privacywetgeving passeerde daarbij even de revue.

Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre je als blogger/fotograaf verantwoordelijk bent voor de herkenbaarheid van personen in de openbare ruimte.

Voor een plaatje dat in besloten kring is gemaakt en een beeld is dat voor een afgebeelde een probleem kan opleveren bij publicatie, ligt het natuurlijk anders.

En dan is er natuurlijk nog het gedoe rond de persoonlijke gegevens. Voor alle duidelijkheid en voor eens en voor altijd: De Opregte Sneeker werkt niet met cookies, registreert dus geen data van de lezers. De linkjes verwijzen in principe alleen naar interne pagina's. De Opregte Sneeker kent geen reactierubriek, dat scheelt heel wat wegpoetsen van gezeur. En aan een nieuwsbrief doen wij ook niet.

De privacy van de lezer is dus voldoende gewaarborgd. U hoeft uw gegevens niet op te vragen, want die bezit ik niet. En mocht u het met het voorgaande niet eens zijn, dan blokkeert u deze site maar.

fontein workumTerug naar de fonteinen. De pinksterdagen stonden voor de Opregte Sneeker en Frou D. in het kader van de fonteinen en andere cultuur. Zondag togen we naar Workum langs onze favoriete route via de Aldegeaster Brekken. Terug via het pontje van Nijhuzum naar Gaastmeer en Heeg en vervolgens naar IJlst om daar de fontein te bekijken. Natuurlijk stond ons fonteinmannetje aan het Hoogend ook op het programma.

We konden vaststellen dat zowel in Workum als in IJlst de fontein functioneel in gebruik was. Of kinderen "douchten" of "badderden" onder de leeuwenbekken of in de bloemenschaal. Tja, dat kan in het Hoogend niet, dus draait het kereltje maar wat rondjes.

Maandag besloten we om een museum in Den Haag te bezoeken (vanuit de tram hebben we naar Rutte in het torentje gezwaaid) en gingen we in het Zuid-Hollandse op familiebezoek.

Met dank aan de spoorwegen hebben we tijdens de terugreis een half uurtje langer in de trein mogen verkeren. Tussen Lelystad en Dronten was een trein kapot gegaan en dus was het van Amsterdam via Amersfoort naar Zwolle. Ach, zo zie je ook nog eens wat van ons land. Op een mooie Pinksterdag...


At the Watergate is nu weer "bij de Waterpoort"

affiche

drukte14 mei 2018 - Het stond met grote letters op het bord onderaan het podium: 6000 deelnemers, 600 concert en 60 podia, dat omvatte het jeugdmuziekfestival dat van 9 tot en met 11 mei in het kader van LF2018 in Sneek en omgeving werd gehouden. Officieel was de omschrijving het "13de European Youth Music Festival". De opmars van de deelnemers van het festival was indrukwekkend.

Het openingsgebeuren vond natuurlijk plaats bij de Waterpoort. Volgens de organisatie waren er rond de Kolk zo'n 10.000 bezoekers, waarvan 6000 jonge musici, dus woonden naar schatting 4000 niet-musicerende belangstellenden het gebeuren bij.

podium
Er zou, zo was de bedoeling, een wereldrecord kazoeblazen worden gevestigd. Nadat de presentatoren dat hadden aangekondigd, was er wel het nodige geluid te horen, maar of dat geblaas in het "Guinness Book of Records" bijgeschreven gaat worden, dat is de vraag.

verlicht orkest

waterpoort gekleurdOp het podium musiceerde het Noordelijk Orkest Collectief onder leiding van oud-Sneker Harmen Cnossen. Op het podium stonden verder tal van artiesten. Na het concert werden tal van beelden op de Waterpoort geprojecteerd.

Het slotconcert was vrijdagavond op het Martiniplein waarbij onder grote belangstelling werd gespeeld door de Bogerman Big Band en het Fries Jeugd Orkest.

Maar toen zat de klus er voor de honderden vrijwilligers nog niet op, want zaterdagmorgen vertrokken de deelnemers en moesten de scholen van de bedden worden verlost.

gerbrandy

zelfdoenTussen dat laatste optreden en het openingsgebeuren vonden dus alle optredens van de buitenlanse en Nederlandse groepen plaats. Niet alleen in Watergatetown, maar ook bijvoorbeeld op Heechspanning en in IJlst. Bovendien waren er optredens in de bejaardentehuizen.

De jeugd kon ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met een instrument dat op het Martiniplein te vinden was.

Verder werd buiten en binnen gemusiceerd. Op het Schaapmarktplein onder de rook van het standbeeld van Pieter Sjoerds Gerbrandy en in het Arium.

atrium


Wat heeft 1968 nou echt opgeleverd?

4 mei 2018 - Een gesprek naar aanleiding van een stroom aan publicaties.

"Wat deed jij in 1968, heit?"

"Hoe sa 1968, leave?"

"Nou, je kunt de krant niet open slaan of het gaat over dat blijkbaar beroemde en beruchte jaar 1968. Gisteren nog, de NRC met een complete bijlage. Met van die 'suurtsjekleuren', van die flowerpower-kleuren, voorop."

"Tja, it wie blykber in besûnder jier. Net allinnich omdat it 50 jier lyn is, want elk jier hat in jier dat 50 jier werom leit. Der barde wol wat en dat soe neffens guon minsken in grutte ynfloed op dizze tiid, op de tiid weryn wy no libje, hân ha."

"Maar had jij daar ook een rol in?"

"Nee, yn alle gefallen mar in hiel lyts roltsje. Ik siet yn Utrecht op skoalle en folge it nijs. Yn Paris kamen de studinten yn opstân, mar wat de reden derfoar west hat, soe 'k opsykje moatte. It Maagdenhuis yn Amsterdam waard beset omdat de studinten ynspraak ha woenen. In âld-klasgenoat fan de Snitsers HBS skreau deroer yn in wykblêd. Hy siet binnen by de studinten. Tsjinwurdich wurdt dat embedded neamd."

"Zat jij alleen maar op je kamer terwijl de wereld in brand stond?"

"Nou, dy brân foel wol wat ta. Op telefyzje en yn de media liket soks altyd grutter dan yn de werklikheid. Benammen safolle jier letter. Nee, ik ha wol by it stasjon fan Utert struibriefkes útdield tsjin de ynfal fan de Russen yn Tsjechoslowakije. Dat hat fansels neat oan de sitewaasje dêr feroare. Mar ik krige wol in komplimintsje fan in learaar dy't fan de trein kaam."

"Dat was dus alles?"

"Ja. Of eins nee. Ik haw dochs de skiednis misskien wat feroarje kind. Ik skreau yn it skoalblêd in stik oer hoe't op ús skoalle wat mear demokrasie komme koe. Ik pleite deryn foar in learlingeparlement en dat is der doe ek kaam. As eksperimint. Hie ik fan ús direkteur net ferwachte."

"En wist dat zogenaamde parlement ook resultaat te boeken of praten jullie maar wat en werd zo de vrede op school bewaard?"

"Wy woenen ha dat der in soarte fan kolleezjesysteem kaam. Dat is doe ynfierd foar de heechste klassen fan ús skoalle. As eksperiment. Net mear ferplicht alle oeren nei skoalle en net mear alle fakken folgje, dat wie it útgongspunt. Mar je moasten wol goeie sifers helje oars wie foar jo persoanlik dat kolleezjesysteem fan 'e baan. It hie foar my it foardiel dat ik net elke freed let yn Snits werom wie en net elke sneintejûn wer op Utert oan moast."

"Is de wereld dankzij 1968 veranderd? Hebben die demonstraties en zo zin gehad?"

"Ik wit it net, leave. Ik freegje my wolris ôf oft al dy ynspraak en meisizzenskip wol it effekt hân ha wa't de idealisten fan doe woenen. Mar ja, wat sizze se altyd: in grut skip hawwe jo net samar op in nije koars. Mei ditsoarte fan maatskiplike ûntjouwings kin dat jierren en jierren duorje."