Terug naar de voorpagina...

De drokte is hast oer

drukte21 augustus 2018 - Noch krapoan twa wiken en dan sille de skoallen wer iepen. Wy hawwe de Snitswike wer hân. De SKS-float is hast oan de winterberging ta en de IFKS kin noch in pear dagen ûnder lieding fan foarsitter (en hikke en tein yn Snits) Sicko Heldoorn oan de bak.

Sneon slút Snits de simmer ôf mei Swinging Sneek, mar pas oer in moanne is de simmer echt foarby. In simmer dy't de skiednis net yngean sil as de simmer fan Ljouwert-Fryslân 2018 mar as dy Maarten van der Weijden en syn Swim-Alvestêdetocht.

By Burdaard, foarby Bartlehiem en in pear kilometer foar Dokkum, pakte syn dokter syn ferantwurdlikheid: ophâlde. It wie gjin advys oan Maarten, mar it wie in beslút. Maarten koe net mear, Maarten wie op.

Maarten van der Weide Op telefyzje seach ik Maarten letter nei de Oldehoofsterkerkhof strompeljen, mei help fan twa sekondanten. Hy glimke efkes nei Egon Dijkstra fan Hamilton Bright, yndied dat Snitser bedriuw dat op syn badmûtse stie. Frou D. seach dat hy in knuffel krige fan Rian Terveer fan it Snitser komitee. En efkes letter in knuffel fan Mark Rutte, út namme fan ús allegearre nim ik oan, en fan ús eigen CdK, Arno Brok.

De prestaasje fan Maarten waard eins spontaan keppele oan it tema dêr 't ús nije boargemaster, Jannewietske, as deputearre mei har helpers de Europeeske "titel" Kulturele Haadstêd mei binnen helle: mienskip.

kolk De mienskip soarge foar 3,5 miljoen euro foar kankerprojekten (waard tiisdeitejûn bekend), de mienskip stipe Maarten op syn swimtocht, dat letter in martelgong waard. De mienskip holp him manmachtich en spontaan mei mear as 100 trekkers troch de lêste nacht. En in protte frijwilligers wiene yn 't spier foar de dielnimmers fan de swimtochten dy't Maarten troch de stêden helpe soenen.

Dat tema mienskip sil de kommende moannen ek noch foar master opslaan, alteast yn bestjoerlike en kulturele rûnten. Der binne ommers noch in soad foarstellings en oare saken yn it ramt fan LF2018. De belangstelling derfoar sil nei alle gedachten minder grut wêze as foar Maarten syn prestaasje. Mar de frijwilligers dy't derfoar yn it spier binne, fertsjinne wol deselde wurdearring.


Douwe Visser (Grou) opnieuw kampioen

Snitser Mar - 17 augustus 2018 - Voor de tweede keer op rij en vijfde keer totaal is Douwe Visser met het Grouster skûtsje kampioen van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen geworden. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd versloeg hij Sytze Brouwer van Heerenveen, door (bewust) nipt voor Jeroen Pietersma (Drachten) te finishen, waardoor Brouwer vierde werd. Grou en Heerenveen eindigden gelijk in punten, maar de volgorde in de wedstrijd bepaalde dat Visser het zilveren skûtsje in ontvangst mocht nemen. Klaas Westerdijk met de Halve Maen won de slotwedstrijd. Debutant op de Sneker Pan, Jappie Visser, eindigde als twaalfde in het klassement.

wedstrijdbeeld sks Meer skûtsjesilen klik hier...


Vlootschouw met toegift; Piet Hibma Panschipper

vlootschouwSneek, 3 augustus 2018 – De belangstelling was weer groot, deze vrijdagavond, de vooravond van de 83ste Sneekweek. Helemaal vlekkeloos verliep de presentatie van de deelnemende klassen en de deelnemers aan de European Sports for All Games. De grote lichtbatterij naast de Waterpoort viel in het laatste deel van de botenparade uit. Bovendien waren de pramen met de deelnemers aan de European Sports niet verlicht, waardoor ze helemaal in het duister door de stadsgrachten voeren. Tot overmaat van ramp vergat de bediener van de Lemmerwegbrug dat het startschip van de KWSneek nog moest passeren. De honderden wachtenden op het vuurwerk moesten weer van de brug af.

panschipperEerder op de avond was Piet Hibma, de penningmeester van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, in Theater Sneek benoemd tot de 65ste Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen mocht die ceremonie voor "de eerste en laatste keer" verrichten.


Het is druk in en rond Sneek

wippodiumSneek, 3 augustus 2018 – De laatste dagen is het een gekkeboel in de binnenstad van Sneek. Toen ik vanmorgen richting de bakker en coiffeur fietste, zag ik overal vrachtwagens met spiritualiën, voedsel en apparatuur staan. Eerder deze week ontwaarde ik op het Martiniplein al een immense.

Fietsend in de richting van Raard, het woondorp van onze toekomstige burgermoeder, ontdekten Frou D. en uw dienaar, in zuidelijke richting kijkend, tussen de twee grote silhouetbepalers ("Wouda" en de flat in de Loëngaasterleane) de arm van de reuzenzweef.

Opoe zou vast gezegd hebben: "Mut dit nou su?" Zij stamde nog uit de tijd dat de meisjes met lange rokken uit zedelijke overwegingen laag boven de grond zwierden.

Bij het Schaapmarktplein sprong ik bijna van vreugde in de lucht. Op bijna de plaats die ik mij uit mijn jonge jaren herinnerde, was weer het podium over de Wip opgebouwd. Het stond vol met geluidsapparatuur.

Tja, ik weet het, de tijd dat de Mounties, Willeke en Eddy Christiani met slechts een microfoon en een versterker van Gerrit Minkema het duizendkoppige publiek konden boeien, is allang zaliger nagedachtenis.

potvisIn het kader van het verzamelen van de fonteinen (op de fiets) werd deze week de potvis van Harlingen op- en bezocht. Met opzet gisteren, want tot en met maandag zul je het kunstzoogdier amper kunnen bewonderen. Het is als een soort van boomstam in de Willemshaven vlakbij het oude zendschip te vinden.

kade De immense Tallships bevolken dan die buitenhaven bevolken. Overigens zonder twee van de grootste windjammers. Die mogen van Rusland niet naar onze Fiese havenstad in het kader van "Poetin boycot Harlingen". (Heeft het jacht van Trump soms in die haven gelegen? Of heeft het te maken met spionage door Urker vissers?)

Wat opviel was de grote drukte langs de Willemskade: grote podia en van die partygevallen voor vip-ontvangsten werden opgebouwd, een draaiend rad dat op de Sneker kermis niet zou hebben misstaan, was al gemonteerd.

Ja, ze doen er in het stadje van de Oude Zeunen wel wat aan. Tot en met extra parkeerterreinen tussen Arem en Kimswerd. Zo zie je fietsend nog eens wat.

Laten wij, Opregte Sneekers, het desondanks maar houden bij oanze eigen Sneekweek en de prestaasies bij ut skútsjesilen fan oans Jappie en de andre skippers dy in Sneek woane (De O.S. doet tegare met Watersport-tv.nl alle dagen ferslach).

Frou D. en de Opregte Sneeker wênse jumme moaie dagen.