Terug naar de voorpagina...

Woensdag stemmen, dus eerst nadenken...

Sneek, 18 maart 2019 - Wat brengen wij woensdag teweeg door onze stem uit te brengen? Zorgen we ervoor dat Rutte en de coalitiepartners VVD, CDA, ChristenUnie en D66 straks een probleem met de Eerste Kamer heeft? Dat wil de oppositie graag. Volgens een landelijke kwaliteitskrant is Rutte bovendien zijn houdbaarheidsdatum (en dus zijn kabinet) gepasseerd.

Zo werd de verkiezing van ons provinciale parlement weer in de landelijke sfeer getrokken. Een belediging voor de kandidaat-statenleden. In plaats dat de lijsttrekkers uit Den Haag naar de provincie kwamen om hun lokale kandidaten te steunen, trokken ze alle aandacht naar zich toe.

gemeentehuisDat alles omdat de statenleden straks de leden van de Eerste Kamer gaan kiezen. Daar, zo is de verwachting, raakt de regeringscoalitie haar meerderheid kwijt. Derhalve, een stem op Kiestra is een stem op Rutte, een stem op De Rouwe is een stem op Buma en ga zo maar door.

Eigenlijk is ons systeem van volksvertegenwoordiging van de zotte. Beter gezegd, daar zorgt de landelijke politiek zelf voor. De Eerste Kamer zou een huis van reflectie en bezinning moeten zijn, waar de waan van de dag in de Tweede Kamer in alle rust wordt geneutraliseerd. Nou, vergeet dat (straks) maar.

Overigens is het stadhuis dicht, althans de oude ingang naar de balies, want daar wordt nu flink verbouwd.

Als bijvoorbeeld het haantje Baudet een grote winst boekt in de staten, krijgt hij een flinke fractie in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de pianospelende betweter met zijn twee zetels in de volksvertegenwoordiging een veel belangrijkere rol gaat opeisen dan nu.

En wat te denken van Denk. Twee kandidaten (niet in Friesland woonachtig) op de lijst voor de Friese staten. Zij moeten, als ze gekozen worden (de kans is klein, maar je weet maar nooit), naar Friesland verhuizen. Denkt u echt dat zij dat doen? Zacht gezegd zet Denk de kiezer dus ons, en de kiezer in andere provincies, op het verkeerde been.

orkater Laat de kiezer goed nadenken over wat hij of zij woensdag stemt. Goed nadenken is altijd goed. De maakten de bevolkers van het toneel in Theater Sneek twee avonden achter elkaar ook duidelijk.

Leopold Witte en Geert Lageveen (foto Orkater) praatten anderhalf uur over hoe om te gaan met de naderende dood. Freek de Jonge confronteerde met zijn solo zondagavond de bijna volle zaal met mensen die doorgaans ons medelijden opwekken, zoals onder meer iemand met het Downsyndroom, een onder toezicht geplaatste jongere en een man op leeftijd die moeite met zijn waterhuishouding had.

Dat alles onder het motto: humor verzacht het leed, maar het verdwijnt er niet door.


Het is de toon die de muziek maakt

Sneek, 5 maart 2019 - Op een winderige dinsdagmorgen naar de bakker op het Grootzand. Vanuit de steeg tussen de Singel en de markt zie je de "stille" kant van het grachtje.

Op het hoekje denkt de Opregte Sneeker terug aan de daar ooit gevestigde groentezaak van Poiesz, waar je als kind zuurkool uit het vat mocht pakken.

Maar waar is de drukke markt? Er zijn grote lege plekken. Bijvoorbeeld geen kippenboer meer. Zaterdags is het er voller. De Kaasmarkt noemen de krinkjespuiers van de Eierbrug het. Omdat er inmiddels drie kaasboeren te vinden zijn.

schuimkanon Is de echte Sneker dinsdagmarkt nu ook geschiedenis geworden? Moeten we daar nu ook met nostalgische gevoelens aan gaan terugdenken?

Afgelopen weekend speelde die nostalgie ook al op. Geen confettikanon meer in de carnavalsoptocht, maar een schuimkanon dat kleine blaasjes zeepsop rond blies. Wij deden dat vroeger beter met onze plastic pijpjes.

In die optocht de nodige nostalgische elementen, zoals een Rock&Roll-wagen. Leuk bedachte zaken, daar niet van, maar de Opregte Sneeker leerde ooit dat een carnavalsoptocht bedoeld is om een beetje de gek te steken met de serieuze zaken des levens. En daar staken "Wij slaan de vleugels uit" en de "Geknipten" echt niet de draak mee.

schuimkanon Hoe zou Jikke (van der Horst-)Ozinga de warenmarkt van nu en die optocht gevonden hebben? Drie dagen was de in de Sneekweek van 1996 overleden uitbaatster van de Stadsherberg een klein uur onder ons. Met toestemming van Petrus.

Kleinkunst

Met een kwinkslag, een gedicht, een anekdote en een muziekje voor de sfeer en het door Concordia en accordeonist Joost van Son aangeven van de volgende onderdeel van de voorstelling. Wie serieus toneel vol drama had verwacht, ging misschien teleurgesteld naar huis.

Het was een hommage, een eerbetoon aan de legendarische uitbaatster van de Stadsherberg. Het was kleinkunst en daar hoort diepgang niet bij, dat is vermaak. Zo moet je deze voorstelling dan ook ervaren.

Legendes zijn doorgaans gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar lang niet altijd naar de waarheid opgetekend. Herinneringen maken iets vaak mooier. Zo ook bij "Moeke Jikke".

Jildou Kroes zette Jikke op een al dan niet verdiende troon. Misschien hadden de teksten van de vertelster (Leonie C. Meine Jansen) iets meer toegespitst kunnen zijn op die typische Sneker kanten aan het verhaal en de sfeer van en rond Moeke. Maar ja, dat is alleen maar aan Opregte Sneekers toevertrouwd.


Nieuwe wijken, nieuwe straten en nieuwe namen

Sneek, 26 februari 2019 - Een zonnige dag in het voorjaar is een goed moment om eens de eigen stad te gaan verkennen. Met name de uitbreiding van onze metropool. Je ziet dan weer eens hoe je leefomgeving groeit en bloeit, om wijlen de natuurman van de RONO, dr. Foppie I. Brouwer, te citeren.

Zaterdag mochten Frou D. en uw dienaar weer enig vrijwilligerswerk verrichten. De nieuwste "De Waag", het kwartaalblad van de VHS, de Vereniging Historisch Sneek, mocht weer bij de leden in de bus worden gedaan. Geen saai werk, want je ziet weer nieuwe dingen.

Zo ook in het Harinxmaland waar een kwartet bladen bezorgd moest worden. Met dank aan Google Map waren we er snel achter waar de betreffende adressen waren te vinden. Maar waar hadden de namen van die straten mee te maken? Wie waren dat?

houkepoort-2019 Datzelfde dachten we een dag later toen we een kleine excursie door de Houkepoort volbrachten. Nergens een straatnaambordje te vinden. Gelukkig maakte een A4-tje achter een raam duidelijk dat we in het Zuiderrak ter hoogte van nummer zoveel waren.

houkepoort-2018 In april 2018 werd nevenstaande foto gemaakt, zondag die hierboven. Wat een veranderingen in een klein jaar tijd. De economie groeit en bloeit en de rentestand is laag. Wees er dus snel bij: de Houkepoort kent nog maar twee vrije kavels, hoorden wij van een jongedame die in de wijk woont.

straatnamenEn wat die straatnamen betreft: In mijn archief zit een in 1978 door de gemeente Sneek uitgegeven boekje. Het biedt in ruim 50 pagina's een overzicht van de straatnamen van toen, aangevuld met waar zij aan ontleend waren.

Het motto van de uitgave is: "Veel van de geschiedenis van Sneek leeft voort in de straatnamen. Voor hen die daar belang in stellen, is dit overzicht gemaakt".

Is het niet een idee om zo'n 40 jaar later opnieuw zo'n boekwerkje uit te brengen? Google weet immers niet alles.